Medytacja z Archaniołem Michałem na lęk i stres (audio)

Dziś ze względu na aktualny kryzys i potrzeby, oferuję Ci tę medytację bezpłatnie na YOUTUBE, a jeśli chcesz ją pobrać, by mieć do niej dostęp również offline, za symboliczną opłatą 10 zł.

10,00 

Medytacja z Archaniołem Michałem na lęk, stres, bezsilność

Jeśli czujesz stres, strach, lęk, bezsilność i targają Tobą różne emocje, ta medytacja pomoże Ci odnaleźć w sobie balans, poczucie bezpieczeństwa i odwagę do racjonalnego działania pozbawionego głosu ego. Skorzystaj z treningu relaksacji mindfulness i nerwu błędnego, mocy wizualizacji i pracy z archetypami anielskimi (anioły w tym rozumieniu nie wiążą się z żadnym systemem religijnym).

 

Dlaczego medytacja na lęk z Archaniołem Michałem?

Archanioł Michał w starożytnych kulturach ukazywany był jako ten, który pokonał upadłego anioła – Lucyfera i walczył z siłami demonów. W drzewie Kabały stoi na czele wszystkich aniołów. Dziś jest archetypem odwagi, ochrony i wypełniania woli siły wyższej. Jego atrybutem jest miecz – symbol różnicowania prawdy od fałszu, głosu ego od głosu serca.

Archanioł Michał otacza ochroną, dodaje siły, by wytrwać w trudnościach i wypełnić misję naszej duszy.

Jaką korzyść daje trening nerwu błędnego?

Przede wszystkim trening nerwu błędnego pozwala wyjść z pierwotnego, instynktownego mechanizmu przetrwania, czyli walki lub ucieczki, a także ze stanu zamrożenia, bezruchu, neutralności (udaję martwego, więc sprawca mnie nie zauważy).

Jak odróżnić głos ego od głosu serca?

Trening czyni mistrza. Głos ego wynika z prywatnych pobudek, które prowadzą do tego, by zapełnić pewien odczuwalny psychosomatycznie brak. Ego stawia nas na pierwszym miejscu, przed źródłem. Zazwyczaj stara się coś udowodnić, szczególnie, że jesteśmy wystarczająco dobrzy. Głos ego nie zna pokory i efekty działań, które przynosi (satysfakcja) są krótkotrwałe.

 

Dziś ze względu na aktualny kryzys i potrzeby, oferuję Ci tę medytację bezpłatnie na YOUTUBE, a jeśli chcesz ją pobrać, by mieć do niej dostęp offline, za symboliczną opłatą 10 zł.

 

Zobacz także medytacje z Aniołami Nowej Ery