POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ HEYOKALIFE.PL 

 

Dzień dobry!

 

Cieszę się, że chcesz zapoznać się z moją polityką prywatności. Wiem, że chcesz cenisz  swoją prywatność i chcesz chronić swoje dane osobowe. By Ci w tym pomóc  przygotowałam dla Ciebie ten dokument, w którym prosto wyjaśniam, do czego służą mi  Twoje dane osobowe (w dokumencie posługuję się terminem przetwarzanie danych  osobowych, który właśnie oznacza, do czego wykorzystuję Twoje dane). 

Zacznę od kilku uwag wprowadzających. 

1. Polityka prywatności, którą czytasz, określa zasady przetwarzania danych  osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej  http://heyokalife.pl 

2. Właścicielem Strony i jednocześnie jego administratorem jest Magdalena Błońska Ałasa, ul. Różana 35, Opole 

3. We wszystkich sprawach dotyczących Twojej prywatności możesz napisać do mnie  na adres e-mail: contact@heyokalife.pl  

4. Pamiętaj, że zapisując się do newslettera, składając zamówienie na mojej stronie  czy kontaktując się ze mną, przekazujesz mi swoje dane osobowe, a ja mam  obowiązek zrobić wszystko, aby Twoje dane były bezpieczne, poufne i nie zostały  udostępnione podmiotom trzecim, jeśli nie wyrazisz na to zgody. 

Zaczynamy! § 1 Prawa osób, których dane osobowe dotyczą 1. Przysługują Ci następujące prawa: 

1) Prawo dostępu – czyli uzyskanie od administratora po pierwsze potwierdzenia,  czy Twoje dane są przetwarzane, a następnie uzyskanie informacji, jak Twoje  dane są wykorzystywane; 

2) Prawo do otrzymania kopii danych – czyli możesz żądać kopii danych  podlegających przetworzeniu. Pierwsza kopia jest bezpłatna; 

3) Prawo do sprostowania – czyli żądanie sprostowania danych, jeśli są one  nieprawidłowe; 

4) Prawo do usunięcia danych – czyli prawo do bycia zapomnianym, jeżeli  administrator danych nie ma już podstawy do ich przetwarzania lub dane nie  są niezbędne do celów przetwarzania, masz prawo żądać, by Twoje dane  zostały usunięte; 

5) Prawo do ograniczenia przetwarzania – możesz żądać, by przetwarzanie Twoich  danych zostało ograniczone, w przypadku, gdy np. kwestionujesz prawidłowość danych osobowych albo przetwarzanie jest niezgodne z prawem;

6) Prawo do przenoszenia danych – masz prawo otrzymać swoje dane osobowe,  które dostarczyłeś Administratorowi, a następnie samodzielnie lub żądać tego  bezpośrednio od Administratora, przesłać je do innego, wybranego przez siebie  administratora danych osobowych; 

7) Prawo do sprzeciwu – masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z  przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Twoich  danych  

8) Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli stwierdzisz, że  przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu  nadzorczego. 

2. Jeśli chcesz skorzystać z wyżej wymienionych praw, powinieneś się skontaktować z  Administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chcesz  skorzystać. § 2 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna  1. Twoje dane osobowe są zbierane w przypadku: 

1) Subskrypcji newslettera – w celu realizacji umowy usługi newslettera, która jest  świadczona drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu dostępnego na  Stronie internetowej. Przy subskrypcji newslettera Administrator przetwarza  następujące dane: imię, adres e-mail, datę przystąpienia do subskrypcji oraz  informacje o wysyłce newsletterów. Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

2) Złożenia zamówienia – w celu realizacji umowy sprzedaży produktów  dostępnych na Stronie, uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej oraz w  celach archiwalnych i statystycznych, w tym w celu identyfikacji klienta  powracającego. Dane, które musisz podać to imię i nazwisko, adres  rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP. Podanie tych danych  jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia. W przypadku odmowy,  nie będzie możliwe zawarcie umowy sprzedaży produktów. Twoje dane będą  przechowywane także po zrealizowaniu umowy. Nie możesz się temu sprzeciwić,  do czasu, gdy nie upłynie termin przedawnienia dochodzenia roszczeń z tytułu  zawartej umowy. Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO 

3) Kontakt mailowy – w celu nawiązania kontaktu. Kontaktując się ze mną za  pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również za pomocą formularza,  przekazujesz mi Twoje dane, takie jak: e-mail, w treści wiadomości możesz  podać także inne dane. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne  do nawiązania kontaktu. Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO 

4) Założenia konta – w celu realizacji usługi prowadzenia Konta i jego użytkowania,  musisz podać dane takie jak adres e-mail oraz hasło. Usługa prowadzenia 

Konta prowadzona jest na podstawie umowy zawieranej na zasadach  opisanych w Regulaminie. W każdej chwili możesz zdecydować o usunięciu  konta, ale pamiętaj, że nie oznacza to automatycznego usunięcia Twoich  danych z bazy Administratora, gdyż dane te są nam potrzebne do  ewentualnego dochodzenia roszczeń związanych z umową o świadczenia  usług drogą elektroniczną. Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

5) Komentarze – dodając komentarz na blogu, przekazujesz mi swoje dane w  zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu strony internetowej oraz  treści komentarza. Ponadto w systemie odnotowywany jest adres IP, którego  użyłeś dodając komentarz. Dane te zostają zapisane w bazie systemu  WordPress i są przechowywane przez cały okres funkcjonowania bloga. Twoje  dane są w tym przypadku przetwarzane na podstawie Twojej zgody,  wynikającej z dodania komentarza. Podane przez Ciebie dane są przetwarzane  wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Pamiętaj, że zarówno  komentarz, jak i niektóre dane są widoczne na blogu. 

6) Reklamacje – w celu rozpatrzenia reklamacji przetwarzam dane osobowe  składających reklamacje, w szczególności adres e-mail, imię treść reklamacji,  okoliczności zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, informacje pozyskane  w toku rozpatrywania reklamacji, w tym wyjaśniania zdarzenia będącego jej  przyczyną. W toku rozpatrywania reklamacji mogą być przetwarzane inne  informacje, takie jak imię i nazwisko, pliki cookies, informacje o urządzeniach.` § 3 Komu udostępnianie lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane.  1. Twoje dane przechowywane są dostawcom usług, z których korzystam przy  prowadzeniu strony i sklepu internetowej. Powierzam przetwarzanie Twoich danych  osobowych następującym podmiotom: 

1) Home.pl – w celu przechowywania danych na serwerze 

2) Mailerlite.com – w celu korzystania systemu mailingowego 

3) Firma kurierska – w celu dostarczenia produktu fizycznego 

4) Podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej strony internetowej – podmiot ten może uzyskiwać dostęp do twoich danych w związku z pracami  technicznymi dotyczącymi tych obszarów, w których przetwarzane są dane. 

5) Google Analytics – serwis analizujący dane statystyczne związane z ruchem na  stronie. Stosuję analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics  (Google Inc. z siedzibą w USA). Nie przekazuję do operatora tej usługi danych  osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na  wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie  informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową  Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików  cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

6) Piksel Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc.  z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu.  Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem,  nie przekazuję od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi  Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym  użytkownika. 

2. Twoje dane osobowe przechowywane i przetwarzane są przeze mnie, tak długo aż  zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu  odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może ponosić moja  działalność w ramach strony internetowej i sklepu heyokalife.pl i jakie mogą być  podnoszone wobec Ciebie. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin  przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenie okresowe oraz  roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. § 4 Mechanizm cookies, adres IP  1. Strona heyokalife.pl wykorzystuje niewielkie pliki, zwane cookies. Cookies to  niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym  (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez mój  system teleinformatyczny. 

2. Cookies służą mi m.in. do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony,  poprawienia szybkości i bezpieczeństwa korzystania ze strony, a także do  korzystania z narzędzi analitycznych czy marketingowych. 

3. Heyokalife.pl wykorzystuje dwa typy plików: 

1) Cookies sesyjne: są to informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do  momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Te  pliki cookies są niezbędne, aby niektóre funkcjonalności Strony działały  poprawnie. 

2) Cookies trwałe: dzięki nim korzystanie ze Strony jest łatwiejsze (np. zapamiętują  wybraną rozdzielczość, układ treści). Mogą być wykorzystywane do różnych  celów, w tym do zapamiętywania Twoich preferencji i wyborów podczas  korzystania ze strony internetowej. Te pliki cookies pozostają pamięci  przeglądarki przez dłuższy okres. 

4. Heyokalife.pl wykorzystuje cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu  oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które  pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystasz ze strony, co umożliwia ulepszanie  jej struktury i zawartości. 

5. Heyokalife.pl wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu: 

1) Popularyzacji strony za pomocą serwisów społecznościowych takich jak  Facebook czy Instagram (administrator cookies zewnętrznego Facebook Inc z  siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii)

2) Zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem  narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego  Google Poland sp. z o.o z siedzibą w Warszawie). 

6. Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci  informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej  informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie  z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze możesz wycofać,  usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej  przeglądarce. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować  trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych,  które stosują cookies. 

7. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla Twojego komputera. W szczególności tą  drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów wirusów lub innego  niechcianego oprogramowania.  

8. Logi serwera – korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera,  na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera  zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas  serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego  korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w  logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze serwisu  i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera  stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną a ich  zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do  administrowania serwerem. § 5 Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych  


1. Masz prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu  Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można  kontaktować się w następujący sposób: 

1) Listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

2) Przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie  https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt 

3) Telefonicznie: (22) 5310300 
§ 6 Zmiany polityki prywatności


 
 

1. Polityka prywatności może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi  potrzebami administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji,  zarówno subskrybentom newslettera, jak i osób korzystających z usług  proponowanych na stronie The Universe Want You to Succeed, dotyczącej ich  danych osobowych i informacji o nich. O wszelkich zmianach polityki prywatności  subskrybenci zostaną poinformowani e-mailowona wskazany przez nich adres. 2. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje do 31.12.2021. 

3. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres:  contact@heyokalife.pl § 7 Akty prawne przywoływane w klauzuli  


1. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1).